วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง ซื้อกรดาษต่อเนื่อง ขนาด 15×11 นิ้ว ชนิด 1 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกาส์ (e-bidding)

ประกาศราคากลาง ซื้อกรดาษต่อเนื่อง ขนาด 15×11 นิ้ว ชนิด 1 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกาส์ (e-bidding)

วงเงินงบประมาณ

3,543,840.00

วันที่ประกาศ : 16 ก.ค. 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content