วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการทำความสะอาด ธนาคารออมสินเขตชัยภูมิ ภาค 11 โดยวิธีตกลงราคา

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการทำความสะอาด ธนาคารออมสินเขตชัยภูมิ ภาค 11 โดยวิธีตกลงราคา

วงเงินงบประมาณ

108,000.00

วันที่ประกาศ : 10 ม.ค. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร