วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ สำหรับหน่วยงานส่วนกลาง จำนวน 10 อัตรา ระยะเวลา 4 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ สำหรับหน่วยงานส่วนกลาง จำนวน 10 อัตรา ระยะเวลา 4 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วงเงินงบประมาณ

572,022.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

572,022.00

วันที่ประกาศ : 27 มิ.ย. 2567

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content