วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ สำหรับหน่วยงานส่วนกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ สำหรับหน่วยงานส่วนกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

วงเงินงบประมาณ

30,738,960.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

30,738,960.00

วันที่ประกาศ : 17 มิ.ย. 2567

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content