วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการระบบ Mobile Device Management ระยะเวลา 3 ปี โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการระบบ Mobile Device Management ระยะเวลา 3 ปี โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

27,900,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

27,837,000.00

วันที่ประกาศ : 4 มิ.ย. 2567

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content