วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการจัดทำและออกแบบนิตยสาร โครงการถอดองค์ความรู้ผู้เกษียณ ปี 2566 โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการจัดทำและออกแบบนิตยสาร โครงการถอดองค์ความรู้ผู้เกษียณ ปี 2566 โดยวิธีคัดเลือก

วงเงินงบประมาณ

847,440.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

847,440.00

วันที่ประกาศ : 12 พ.ค. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content