วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างเหมาดำเนินงานโครงการ Future Skills Development Program โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาดำเนินงานโครงการ Future Skills Development Program โดยวิธีคัดเลือก

วงเงินงบประมาณ

9,980,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

9,980,000.00

วันที่ประกาศ : 10 เม.ย. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content