วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการพัฒนาบุคลากรฝึกอบรมหลักสูตร สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์ความแตกต่าง (GAP Analysis) และจัดทำแผนการดำเนินงาน เกี่ยวกับกระบวนการปฏิบัติงานตามมาตรฐานบัญชีปัจจุบันกับมาตรฐาน TFRS 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการพัฒนาบุคลากรฝึกอบรมหลักสูตร สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์ความแตกต่าง (GAP Analysis) และจัดทำแผนการดำเนินงาน เกี่ยวกับกระบวนการปฏิบัติงานตามมาตรฐานบัญชีปัจจุบันกับมาตรฐาน TFRS 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วงเงินงบประมาณ

520,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

520,000.00

วันที่ประกาศ : 15 มี.ค. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content