วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการบริหารจัดการ Facebook Closed Group (ออมสิน ออมEng) โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการบริหารจัดการ Facebook Closed Group (ออมสิน ออมEng) โดยวิธีคัดเลือก

วงเงินงบประมาณ

900,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

900,000.00

วันที่ประกาศ : 9 พ.ย. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content