วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง ซื้อระบบตรวจสอบสิ่งแปลกปลอมและเก็บบันทึกการทำงานของเครื่อง Server PCI DSS พร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 4 ปีโดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง ซื้อระบบตรวจสอบสิ่งแปลกปลอมและเก็บบันทึกการทำงานของเครื่อง Server PCI DSS พร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 4 ปีโดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

14,499,600.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

14,431,400.00

วันที่ประกาศ : 22 ส.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content