วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการพัฒนาบุคลากรฝึกอบรมหลักสูตร “Current Issue : Digital Trends for Smart Organization” หลักสูตร “Digital Future Society for Banking Industry” และหลักสูตร “Big Data as a Service & Professional Communication” โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการพัฒนาบุคลากรฝึกอบรมหลักสูตร “Current Issue : Digital Trends for Smart Organization” หลักสูตร “Digital Future Society for Banking Industry” และหลักสูตร “Big Data as a Service & Professional Communication” โดยวิธีคัดเลือก

วงเงินงบประมาณ

2,118,867.50

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

2,118,867.50

วันที่ประกาศ : 5 ส.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร