วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการพัฒนาบุคลากรฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรสนับสนุน “สินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่” โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการพัฒนาบุคลากรฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรสนับสนุน “สินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่” โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วงเงินงบประมาณ

1,200,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,200,000.00

วันที่ประกาศ : 25 ก.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร