วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วงเงินงบประมาณ

1,139,742.60

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,139,742.60

วันที่ประกาศ : 11 ก.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content