วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการจัดกิจกรรมโครงการประกวดโมเดลธุรกิจสู่บทบาทการเป็นธนาคารเพื่อสังคม (Social Bank Business Case Challenge) โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการจัดกิจกรรมโครงการประกวดโมเดลธุรกิจสู่บทบาทการเป็นธนาคารเพื่อสังคม (Social Bank Business Case Challenge) โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

4,000,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

4,000,000.00

วันที่ประกาศ : 31 มี.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content