วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการพัฒนาบุคลากรฝึกอบรมหลักสูตร Data & Digital Transformation for Executives โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการพัฒนาบุคลากรฝึกอบรมหลักสูตร Data & Digital Transformation for Executives โดยวิธีคัดเลือก

วงเงินงบประมาณ

1,500,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,498,000.00

วันที่ประกาศ : 29 พ.ย. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content