วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการเฝ้าระวังภัยคุกคามจากภายนอก (Threat Intelligence) และการ scanning 1 ปี โดยวิธีสอบราคาเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการเฝ้าระวังภัยคุกคามจากภายนอก (Threat Intelligence) และการ scanning 1 ปี โดยวิธีสอบราคาเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

3,600,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

3,600,000.00

วันที่ประกาศ : 10 ก.ย. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content