วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการพัฒนาบุคลากรฝึกอบรมหลักสูตร Advisory Management Excellence โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการพัฒนาบุคลากรฝึกอบรมหลักสูตร Advisory Management Excellence โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วงเงินงบประมาณ

920,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

920,000.00

วันที่ประกาศ : 6 ก.ย. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content