วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการขนย้ายระบบงานจากศูนย์คอมพิวเตอร์พิบูลสงคราม โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการขนย้ายระบบงานจากศูนย์คอมพิวเตอร์พิบูลสงคราม โดยวิธีคัดเลือก

วงเงินงบประมาณ

37,771,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

37,771,000.00

วันที่ประกาศ : 1 ก.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content