วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการพัฒนาบุคลากรฝึกอบรมหลักสูตร Advanced Business Leadership Development Journey และหลักสูตร Advanced Business Development Journey โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการพัฒนาบุคลากรฝึกอบรมหลักสูตร Advanced Business Leadership Development Journey และหลักสูตร Advanced Business Development Journey โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วงเงินงบประมาณ

1,313,481.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,313,481.00

วันที่ประกาศ : 26 ส.ค. 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร