วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ “แอ่วเมืองเหนือ…เยือนถิ่นล้านนา…” ณ จังหวัดเชียงราย โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ “แอ่วเมืองเหนือ…เยือนถิ่นล้านนา…” ณ จังหวัดเชียงราย โดยวิธีคัดเลือก

วงเงินงบประมาณ

4,256,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

4,256,000.00

วันที่ประกาศ : 21 ส.ค. 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร