วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการเฝ้าระวังภัยคุกคามจากภายนอก (Threat Intelligence) โดยวิธีสอบราคาเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการเฝ้าระวังภัยคุกคามจากภายนอก (Threat Intelligence) โดยวิธีสอบราคาเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

2,600,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

2,595,000.00

วันที่ประกาศ : 20 ส.ค. 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร