วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างเผยแพร่บทเพลงสรรเสริญพระบารมีในรูปแบบภาพลักษณ์ธนาคารออมสิน ทางโรงภาพยนต์เครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง จ้างเผยแพร่บทเพลงสรรเสริญพระบารมีในรูปแบบภาพลักษณ์ธนาคารออมสิน ทางโรงภาพยนต์เครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

5,627,190.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

5,627,190.00

วันที่ประกาศ : 2 เม.ย. 2567

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content