วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > “ประกาศราคากลาง จ้างเปลี่ยนกระเบื้องพื้นสำนักงานและห้องน้ำสำนักงาน ธนาคารออมสินเขตอุดรธานี 2 โดยวิธีตกลงราคา “

“ประกาศราคากลาง จ้างเปลี่ยนกระเบื้องพื้นสำนักงานและห้องน้ำสำนักงาน ธนาคารออมสินเขตอุดรธานี 2 โดยวิธีตกลงราคา “

วงเงินงบประมาณ

234,000.00

วันที่ประกาศ : 2 พ.ค. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร