วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างเติมเงินควบคุมดูแลและทำความสะอาด เครื่องบริการอิเล็กทรอนิกส์ (Self Service) นอกสถานที่ ในเขตภูมิภาค แบบคงที่ไม่จำกัดปริมาณ โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง จ้างเติมเงินควบคุมดูแลและทำความสะอาด เครื่องบริการอิเล็กทรอนิกส์ (Self Service) นอกสถานที่ ในเขตภูมิภาค แบบคงที่ไม่จำกัดปริมาณ โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

772,860,500.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

772,860,500.00

วันที่ประกาศ : 2 มี.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content