วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > “ประกาศราคากลาง จ้างเจาะสำรวจชั้นดินสำหรับงานก่อสร้างธนาคารออมสิน กลุ่มที่ 2 จำนวน 3 แห่ง (สำนักงานภาค 8, สาขากาดสวนแก้ว, สาขาสันทราย) โดยวิธีตกลงราคา “

“ประกาศราคากลาง จ้างเจาะสำรวจชั้นดินสำหรับงานก่อสร้างธนาคารออมสิน กลุ่มที่ 2 จำนวน 3 แห่ง (สำนักงานภาค 8, สาขากาดสวนแก้ว, สาขาสันทราย) โดยวิธีตกลงราคา “

วงเงินงบประมาณ

128,400.00

วันที่ประกาศ : 2 พ.ค. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร