วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > “ประกาศราคากลาง จ้างเคลื่อนย้ายเครื่อง ATM พร้อมอุปกรณ์และปรับปรุงสถานที่ จำนวน 4 แห่ง ธนาคารออมสิน โดยวิธีตกลงราคา “

“ประกาศราคากลาง จ้างเคลื่อนย้ายเครื่อง ATM พร้อมอุปกรณ์และปรับปรุงสถานที่ จำนวน 4 แห่ง ธนาคารออมสิน โดยวิธีตกลงราคา “

วงเงินงบประมาณ

110,000.00

วันที่ประกาศ : 10 มี.ค. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร