วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > “ประกาศราคากลาง จ้างออกแบบและผลิตสื่อสารเรียนรู้แบบออนไลน์ (e-Learning) หลักสูตร กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยวิธีตกลงราคา “

“ประกาศราคากลาง จ้างออกแบบและผลิตสื่อสารเรียนรู้แบบออนไลน์ (e-Learning) หลักสูตร กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยวิธีตกลงราคา “

วงเงินงบประมาณ

299,600.00

วันที่ประกาศ : 4 เม.ย. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร