วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างออกแบบและจัดทำบูธงาน “SMART SME EXPO 2024” วิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง จ้างออกแบบและจัดทำบูธงาน “SMART SME EXPO 2024” วิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

969,271.27

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

969,271.27

วันที่ประกาศ : 20 มิ.ย. 2567

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content