วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างออกแบบปฏิทินตั้งโต๊ะ ประจำปี 2568 โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง จ้างออกแบบปฏิทินตั้งโต๊ะ ประจำปี 2568 โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

888,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

888,000.00

วันที่ประกาศ : 10 พ.ค. 2567

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content