วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างออกแบบและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร สำหรับหน้าจอแอปพลิเคชัน MyMo โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง จ้างออกแบบและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร สำหรับหน้าจอแอปพลิเคชัน MyMo โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

1,502,280.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,502,280.00

วันที่ประกาศ : 19 ม.ค. 2567

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content