วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างออกแบบและผลิตสื่อการเรียนรู้แบบออนไลน์ ชุดหลักสูตรการจำลอง การปฏิบัติงาน ณ ธนาคารออมสินสาขา โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศราคากลาง จ้างออกแบบและผลิตสื่อการเรียนรู้แบบออนไลน์ ชุดหลักสูตรการจำลอง การปฏิบัติงาน ณ ธนาคารออมสินสาขา โดยวิธีคัดเลือก

วงเงินงบประมาณ

3,334,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

3,334,000.00

วันที่ประกาศ : 15 พ.ย. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content