วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างออกแบบระบบนวัตกรรมองค์กร (Corporate Innovation System : CIS) และทบทวนกลยุทธ์ที่สำคัญ โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง จ้างออกแบบระบบนวัตกรรมองค์กร (Corporate Innovation System : CIS) และทบทวนกลยุทธ์ที่สำคัญ โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

2,500,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

2,500,000.00

วันที่ประกาศ : 20 ก.ย. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content