วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างออกแบบและผลิตสื่อการเรียนรู้แบบออนไลน์ ชุดหลักสูตร Microsoft 365 for Advanced Business Process โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศราคากลาง จ้างออกแบบและผลิตสื่อการเรียนรู้แบบออนไลน์ ชุดหลักสูตร Microsoft 365 for Advanced Business Process โดยวิธีคัดเลือก

วงเงินงบประมาณ

1,679,900.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,679,900.00

วันที่ประกาศ : 16 พ.ค. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content