วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างออกแบบและผลิตสื่อการเรียนรู้แบบออนไลน์ หลักสูตรการกันเงินสำรอง ตามมาตรฐาน TFRS 9 โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศราคากลาง จ้างออกแบบและผลิตสื่อการเรียนรู้แบบออนไลน์ หลักสูตรการกันเงินสำรอง ตามมาตรฐาน TFRS 9 โดยวิธีคัดเลือก

วงเงินงบประมาณ

657,836.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

657,836.00

วันที่ประกาศ : 12 พ.ค. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content