วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างออกแบบและผลิตสื่อการเรียนรู้แบบออนไลน์ หลักสูตรการธนาคาร เพื่อความยั่งยืน (Sustainable Banking) โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศราคากลาง จ้างออกแบบและผลิตสื่อการเรียนรู้แบบออนไลน์ หลักสูตรการธนาคาร เพื่อความยั่งยืน (Sustainable Banking) โดยวิธีคัดเลือก

วงเงินงบประมาณ

1,350,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,350,000.00

วันที่ประกาศ : 22 พ.ย. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content