วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างออกแบบและจัดทำ GSB Magazine โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง จ้างออกแบบและจัดทำ GSB Magazine โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วงเงินงบประมาณ

2,500,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,980,000.00

วันที่ประกาศ : 29 ส.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content