วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างออกแบบและผลิตสื่อการเรียนรู้แบบออนไลน์ ชุดหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงาน โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศราคากลาง จ้างออกแบบและผลิตสื่อการเรียนรู้แบบออนไลน์ ชุดหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงาน โดยวิธีคัดเลือก

วงเงินงบประมาณ

1,395,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,395,000.00

วันที่ประกาศ : 6 ก.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร