วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างออกแบบจัดทำบูธงาน Smart SME Expo 2020 โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง จ้างออกแบบจัดทำบูธงาน Smart SME Expo 2020 โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

1,002,745.15

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,002,745.15

วันที่ประกาศ : 28 มิ.ย. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content