วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างออกแบบจัดทำบูธงาน Thailand smart money ประจำปี 2565 โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง จ้างออกแบบจัดทำบูธงาน Thailand smart money ประจำปี 2565 โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

7,995,571.64

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

7,995,571.64

วันที่ประกาศ : 9 พ.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร