วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างออกแบบจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติในวาระต่างๆ พร้อมจัดดอกไม้ตกแต่ง ประจำปี 2565 โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง จ้างออกแบบจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติในวาระต่างๆ พร้อมจัดดอกไม้ตกแต่ง ประจำปี 2565 โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

1,799,740.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,799,740.00

วันที่ประกาศ : 5 พ.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content