วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างออกแบบและผลิตสื่อการเรียนรู้แบบออนไลน์ ชุดหลักสูตรด้าน Credit Academy ปี 2565 โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศราคากลาง จ้างออกแบบและผลิตสื่อการเรียนรู้แบบออนไลน์ ชุดหลักสูตรด้าน Credit Academy ปี 2565 โดยวิธีคัดเลือก

วงเงินงบประมาณ

1,992,982.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,992,982.00

วันที่ประกาศ : 30 มี.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content