วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างออกแบบเพิ่มเติม อาคาร 32 ชั้น ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง จ้างออกแบบเพิ่มเติม อาคาร 32 ชั้น ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วงเงินงบประมาณ

9,905,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

9,905,000.00

วันที่ประกาศ : 16 มี.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content