วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างออกแบบสร้างสรรค์ Art Work (Create New Theme) ผลิตและติดตั้งสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสมุย โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง จ้างออกแบบสร้างสรรค์ Art Work (Create New Theme) ผลิตและติดตั้งสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสมุย โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

597,937.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

597,937.00

วันที่ประกาศ : 22 พ.ย. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content