วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างออกแบบจัดทำบูธงานมหกรรมการเงินประจำปี 2564 (Money Expo 2021) โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง จ้างออกแบบจัดทำบูธงานมหกรรมการเงินประจำปี 2564 (Money Expo 2021) โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

23,525,502.57

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

23,525,502.57

วันที่ประกาศ : 5 พ.ย. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content