วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างออกแบบและจัดทำหนังสือรายงานการพัฒนา อย่างยั่งยืน ประจำปี 2563 (Sustainability Report) โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง จ้างออกแบบและจัดทำหนังสือรายงานการพัฒนา อย่างยั่งยืน ประจำปี 2563 (Sustainability Report) โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

2,000,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,316,100.00

วันที่ประกาศ : 17 พ.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content