วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > “ประกาศราคากลาง จ้างออกแบบปรับปรุงพื้นที่อาคาร 4 ชั้น 1 ศูนย์นวัตกรรม (Innovation Lab) ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ โดยวิธีคัดเลือก “

“ประกาศราคากลาง จ้างออกแบบปรับปรุงพื้นที่อาคาร 4 ชั้น 1 ศูนย์นวัตกรรม (Innovation Lab) ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ โดยวิธีคัดเลือก “

วงเงินงบประมาณ

972,687.00

วันที่ประกาศ : 18 มิ.ย. 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร