วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางโทรทัศน์ ในการแข่งขันชกมวยไทยโลก THAI FIGHT 2017 โดยวิธีพิเศษ

ประกาศราคากลาง จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางโทรทัศน์ ในการแข่งขันชกมวยไทยโลก THAI FIGHT 2017 โดยวิธีพิเศษ

วงเงินงบประมาณ

8,000,000.00

วันที่ประกาศ : 23 มี.ค. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร