วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารออมสิน ทางเวปไซต์ www.moneyandbanking.co.th โดยวิธีตกลงราคา

ประกาศราคากลาง จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารออมสิน ทางเวปไซต์ www.moneyandbanking.co.th โดยวิธีตกลงราคา

วงเงินงบประมาณ

154,080.00

วันที่ประกาศ : 15 มี.ค. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร