วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > “ประกาศราคากลาง จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารออมสินทางนิตยสาร คิวทอง โดยวิธีตกลงราคา “

“ประกาศราคากลาง จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารออมสินทางนิตยสาร คิวทอง โดยวิธีตกลงราคา “

วงเงินงบประมาณ

180,000.00

วันที่ประกาศ : 1 มี.ค. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร