วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > “ประกาศราคากลาง จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารออมสินทางหนังสือพิมพ์อีคอนนิวส์ โดยวิธีตกลงราคา “

“ประกาศราคากลาง จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารออมสินทางหนังสือพิมพ์อีคอนนิวส์ โดยวิธีตกลงราคา “

วงเงินงบประมาณ

165,850.00

วันที่ประกาศ : 21 ก.พ. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร